Kontakty

E-mail: info@kristan.cz
Pevná linka: 271 724 820

GSM: 777 651 077

Fabiaškoda OctaviaFabia modráNová FabiaŠkoda OctaviaFiatVW PassatŠkoda FabiaBMW – automatRapidVW Polo Automat

Školení řidičů referentů

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Firmám i jednotlivým zaměstnancům nabízíme možnost povinného školení řidičů dle zákoníku práce. Pokud je součástí práce zaměstnance řízení motorového vozidla, vznikají dle zákoníku práce následující povinnosti:

Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

Nabízíme firmám možnost vyškolit zaměstnance v sídle naší autoškoly v termínu, který bude vyhovovat potřebám vaší firmy. Samozřejmě je možné provádět školení i v místě dle vaší potřeby, za předpokladu, že bude poskytovat vyhovující podmínky pro školení.

Na závěr školení obdrží každý účastník potvrzení o proškolení. Pro potřeby firmy vystavíme kompletní seznam účastníků.

Cena školení je závislá na počtu účastníků.