Kontakty

E-mail: info@kristan.cz
Pevná linka: 271 724 820

GSM: 777 651 077
GSM: 604 777 700

Fabia11111Fabia modráNová FabiaŠkoda OctaviaFiatVW PassatŠkoda FabiaBMW – automatRapid

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SKUPINY C

Nákladní automobil

  Řidičský průkaz skupiny C opravňuje k řízení motorových vozidel o celkové hmotnosti přesahující 3500 kg, pokud nejsou určena k přepravě osob. K tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg. 

  Podmínky pro přijetí do výcviku

  • řidičský průkaz skupiny B
  • zdravotní způsobilost
  • platná žádost o řidičské oprávnění

  Výcvik

  Délka výcviku závisí především na schopnostech žadatele a vzhledem k tomu, že se jedná o držitele ŘP skup. B, výuku je možné zvládnout již za měsíc, pokud se žadatel přizpůsobí režimu výcviku a výuky. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč se objednává na jízdní hodiny dle svých časových možností, může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně.

  Je důležité, aby uchazeč byl po všech stránkách připraven pro účast v silničním provozu. Proto u nás dbáme na to, abyste za své peníze dostali vše, na co máte nárok:

  Teorie

  • 3 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
  • 3 hodiny: výuka o ovládání a údržbě vozidla
  • 3 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  • 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
  • 1 hodina: opakování a přezkoušení
  • možnost konzultací – pravidelně každé úterý 14 – 18 hod.

  Praxe

  • 18 hodin: výcvik v řízení vozidla (3 etapy)
  • 4 hodiny: výcvik praktické údržby
  • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

  Zkouška

  Závěrečné zkoušky se skládají obvykle v sídle autoškoly. Zkoušky se konají každý týden, pravidelně začínají v 7 hodin ráno. Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní + magistrátní poplatek.

  Zkoušky jsou rozděleny do 3 částí:

  • zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1 test)
  • zkouška z praktické jízdy
  • zkouška z ovládání a údržby vozidla (3 otázky)

  Konzultace

  • možnost konzultací výuky pravidel – každé úterý od 18 hod.
  • možnost konzultací výuky údržby a ovládání vozidla – každý poslední čtvrtek v měsíci od 16:20 do 17:50 hod.