Kontakty

E-mail: info@kristan.cz
Pevná linka: 271 724 820

GSM: 777 651 077

Fabiaškoda OctaviaFabia modráNová FabiaŠkoda OctaviaFiatVW PassatŠkoda FabiaBMW – automatRapidVW Polo Automat

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SKUPINY B+E

Osobní automobil s přívěsem

Řidičský průkaz skupiny B+E opravňuje k řízení soupravy motorových vozidel tvořené osobním automobilem a přívěsem o celkové hmotnosti nad 750 kg a jízdní soupravy, která nespadá pod skupinu B.

Podmínky pro přijetí do výcviku

 • řidičský průkaz skupiny B
 • zdravotní způsobilost
 • platná žádost o řidičské oprávnění
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zá­kazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů

Výcvik

Délka výcviku závisí na schopnostech žadatele (běžně měsíc). Individuální zrychlený výcvik je možné stihnout za 16 dní. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč se objednává na jízdní hodiny dle svých časových možností, může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně. Výcvik se provádí na vozidle VW Passat s připojeným nákladním přívěsem.

Teorie

 • 1 hodina: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 8 hodin: výcvik v řízení vozidla s přívěsem
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Zkouška

Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní + magistrátní poplatek. Zkoušku provádí zkušební komisař Magistrátu hl. m. Prahy a skládá se ze 2 částí:

 • písemný test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (30 minut)
 • zkouška z praktické jízdy

Konzultace

 • možnost konzultací výuky pravidel – každé úterý od 18 hod.
 • možnost konzultací výuky údržby a ovládání vozidla – každý poslední čtvrtek v měsíci od 16:20 do 17:50 hod.