Kontakty

E-mail: info@kristan.cz
Pevná linka: 271 724 820

GSM: 777 651 077

Fabiaškoda OctaviaFabia modráNová FabiaŠkoda OctaviaFiatVW PassatŠkoda FabiaBMW – automatRapidVW Polo Automat

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SKUPINY A1 - Mopedy a skútry

  Řidičský průkaz skupiny AM opravňuje k řízení malého motocyklu nebo mopedu s maximální konstrukční rychlostí do 45 km v hodině. Podmínky pro přijetí do výcviku:

  • věk 15 let (v den ukončení výcviku)
  • zdravotní způsobilost
  • platná žádost o řidičské oprávnění
  • při věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce

  Výcvik

  Délka výcviku závisí na schopnostech žadatele (běžně měsíc až dva). Individuální zrychlený výcvik je možné stihnout za 16 dní. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč se objednává na jízdní hodiny dle svých časových možností, může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně. Výcvik se provádí na motocyklu Yamaha TW 125.

  Je důležité, aby uchazeč byl po všech stránkách připraven pro účast v silničním provozu. Proto u nás dbáme na to, abyste za své peníze dostali vše, na co máte nárok:

  Teorie

  • 4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
  • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
  • 2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  • 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
  • 1 hodina: opakování a přezkoušení
  • možnost konzultací – pravidelně každé úterý 14 – 18 hod.

  Praxe

  • 13 hodin: výcvik v řízení vozidla (3 etapy)
  • 1 hodina: výcvik praktické údržby
  • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

  Zkouška

  Závěrečné zkoušky se skládají obvykle v sídle autoškoly. Zkoušky se konají každý týden, pravidelně začínají v 7 hodin ráno. Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní + magistrátní poplatek. Zkoušky jsou rozděleny do 2 částí:

  • zkouška z pravidel silničního provozu (1 test)
  • zkouška z praktické jízdy

  Konzultace

  • možnost konzultací výuky pravidel – každé úterý od 18 hod.
  • možnost konzultací výuky údržby a ovládání vozidla – každý poslední čtvrtek v měsíci od 16:20 do 17:50 hod.