Kontakty

E-mail: info@kristan.cz
Pevná linka: 271 724 820

GSM: 777 651 077

Fabiaškoda OctaviaFabia modráNová FabiaŠkoda OctaviaFiatVW PassatŠkoda FabiaBMW – automatRapidVW Polo Automat

Řidičský průkaz skupiny A2

Řidičské oprávnění skupiny A2 opravňuje k řízení těchto vozidel:

 1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem,

2. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

věk 18 let zdravotní způsobilost odborná způsobilost obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů, nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži

Rozsah výcviku:

Teorie

  • 1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 alespoň 2 roky. Teorii nemá povinnou.

  • 2. Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A1: 4 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel 1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla 2 vyuč. hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy 1 vyuč. hodina: výuku zdravotnické přípravy 1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení
  • 3. Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 méně než 2 roky. 2 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel 1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla 1 vyuč. hodina: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy 1 vyuč. hodina: výuku zdravotnické přípravy 1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení

     

Praxe

  • 1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 alespoň 2 roky. Může se podrobit výcviku v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou a složí pouze tzv. doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42 zákona č. 247/2000 Sb.

  • 2. Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A1. 13 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla 1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby 4 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
  • 3. Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 méně než 2 roky: 7 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla 1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby 2 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy.

.